Promotion Huay Siam

Banner-Login-10-day
Banner-VIP99
ProHappyBirthDay1
Pro
Banner-Promotion-AF
NewMember.png
 

กติกาเงื่อนไขการขอรับโบนัสวันเกิด

โบนัสวันเกิด

- ให้สมาชิก ส่งหน้าบัตรประชาชน ให้แอดมิน  ** ให้เห็น ชื่อ - นามสกุล และ วันเกิด ที่ชัดเจน **

- ชื่อต้องตรงกับที่สมาชิกลงทะเบียนไว้ ในกรณีชื่อไม่ตรงกับที่สมัครไว้ ทางเราไม่สามารถให้โบนัสวันเกิดได้

- กรอกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน

   - ไปที่ตั้งค่าในระบบ Huay.com กดที่รูปฟันเฟือง

   - กดตั้งค่าบัญชี กรอกรายละเอียด วัน/เดือน/ปี

- แจ้งขอภายในวันเกิดเท่านั้น

- สมาชิกต้องมียอดเล่น หวยรัฐบาล งวดก่อนถึงวันเกิด 500 ขึ้นไป

  *** เช่น เกิดวันที่ 1 ก.พ. ต้องเล่น หวยรัฐงวดวันที่ 17 ม.ค.

               เกิดวันที่ 16 ก.พ. ต้องเล่น หวยรัฐงวดวันที่ 1 ก.พ.

- สำคัญ ต้องไปยืนยันวันเกิดที่ *ตั้งค่าบัญชี* ก่อนที่จะแจ้งแอดนะคะ

กติกาเงื่อนไขการขอรับโบนัส 10 วัน

สะสมยอดแทงครบ 10 วันรับโบนัส 200 เครดิต
1. ต้องมียอดแทง 1,000 บาทขึ้นไป และเป็นยอดแทงที่ ออกผล แล้วถีงจะกดรับวันสะสมได้ 1 วัน
2. ยอดแทงของรอบที่ออกผลแล้วสามารถ นำมากดรับวันที่สะสมได้ จนกว่าจะมีการเปิดรอบใหม่ (เวลา 02.30 น.)
3. การนับวันใหม่เริ่มที่ 05.00 น. ของทุกวัน
4. เมื่อกดปุ่ม ยืนยันยอดแทง แล้วจะเริ่มนับยอดแทงใหม่ทั้งหมด (รวมทั้งยอดที่ไม่ออกผล และยอดแทงของหวยรัฐบาลในวันนั้นๆ)
5. หารมีการสะสมยอด เกิน 10 วัน ระบบจะไม่นับเพิ่มหรือเก็บสะสมในรอบถัดไป
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า